Kunde er den person/firma som foretar bestillingen. Avtalen mellom deg som kunde/firma og oss, og består av opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Når du mottar varen anbefaler vi at du med en gang sjekker at du har fått det du har bestilt. Om det skulle være mangler ved produktet, feil størrelse eller lignende må du ta kontakt med oss dersom du mener at noe er galt med varen du har mottatt, ta kontakt med oss så snart som mulig, senest påføgende dag, slik at vi sammen kan bestemme hva vi gjør. Varen(e) må være ubrukte, i originalforpakning og med alle merkelapper intakt dersom vi skal kunne godkjenne varen i retur.

Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den. Om vi skulle ha sendt feil vare til deg, bytter vi varen etter avtale, uten omkostning fra deg som kunde.

The customer is the person / company that makes the order. The agreement between you as a customer / company and us, and consists of the information we provide about the purchase in the order solution in the online store (including information about the product’s nature, quantity, quality, other properties, price and delivery conditions), any direct correspondence between the parties (for example email) as well as these terms of sale.

When you receive the item, we recommend that you immediately check that you have received what you have ordered. If there are any defects in the product, wrong size or the like, you must contact us if you believe that something is wrong with the item you have received, contact us as soon as possible, no later than the following day, so that we can decide together what we do. The item (s) must be unused, in original packaging and with all labels intact if we are to be able to approve the item in return.

If you want to regret the purchase, return the item in the same condition as you received it. If we have sent the wrong item to you, we will exchange the item by agreement, at no cost from you as a customer.