Vi kan tilby fruktkurver, mineralvann og div påsmurt

For bestilling:

ordretelefon: 51 67 11 11

E-post: julebygda@ngbutikk.net